The Highland Council ~ Comhairle na Gàidhealtachd

Gaelic Glossary: English to Gaelic - B

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y |

English to Gaelic | Gaelic to English

B

Baby

leanabh

Back (body)

Druim

Back (direction)

Air ais

Back (thing)

Cùl

Bad

Dona

Badger

Broc

Bag

Baga

Baker

bèicear

Baker

fuinneadair

Ball

ball

Banana

Banana

Bananas

Bananathan

Basket

basgaid

Basketball

ball-basgaid

Bat

ialtag

Bear

mathan

Beaver

Bìobhair

Bee

Seillean

Beef

Màirt-fheòil

Beer

Leann

Bell

Clag

Bench

Beinge

Bed

Leabaidh

Bicycle

Baidhseagal

Big

Mòr

Bin

Biona

Bird

Eun

Biscuit

Briosgaid

Biscuits

Briosgaidean

Black

Dubh

Blackboard

Bòrd-dubh

Blouse

Blobhsa

Blue

Gorm

Boat

Bàta

Bone

Cnàimh

Book

Leabhar

Boots

Bòtannan

Bottle

Botal

Bottles

Botail

Bottom (body)

Tonn

Bottom (of something)

bonn

Bowl

Bobhla

Bowls

Bobhlaichean

Box

bogsa

Boxing (the sport)

Bosgadh

Boy

Balach

Bread

Aran

Break

Bris

Breaking

A bristeadh

Breakfast

Bracaist

Bridge

Drochaid

Bright

Soilleir

Brother

bràthair

Brown

Donn

Brush (for floor)

Sguab

Buckle

Bucall

Bull

Tarbh

Bulletin - Information for Members

Cuairt-iomradh – Fiosrachadh dha Buill

Burger

Burgair

Burgers

Burgairean

Bus

Bus

Busy

Trang

Butcher

Bùidsear

Butter

Ìm

Butterfly

Dealan-dè

Button

Putan