The Highland Council ~ Comhairle na Gàidhealtachd

Gaelic Glossary: English to Gaelic - H

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y |

English to Gaelic | Gaelic to English

H

Hair

Falt

Half

Leth

Ham

Hama

Hammer

Òrd

Hamster

Hamstair

Hand

Làmh

Hands

Làmhan

Hat

Ad

Head

Ceann

Heel

Sàil

Helmet

Clogaid

Hen

Cearc

Heptagon

Seachd-cheàrnach

Hexagon

Sia-cheàrnach

Highland and Islands Fire Board

Bòrd Smàlaidh na Gàidhealtachd is nan Eilean

Hill

Cnoc

Home

Dachaigh

Honey

Mil

Hood

Cochall

Hot

Teth

Hot chocolate

Teoclaid teth

Horse

Each

House

Taigh

Housing and Social Work Committee

Comataidh Taigheadais is Obair Shòisealta

Hundred

Ceud

Hunger

Acras