The Highland Council ~ Comhairle na Gàidhealtachd

Gaelic Glossary: English to Gaelic - M

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y |

English to Gaelic | Gaelic to English

M

Man

Duine

March

Am Màrt

May

A' Mhàigh

May

An Cèitean

Meat

Feòil

Meeting Dates

Cinn-latha Choinneamhan

Milk

Bainne

Minutes of Management Meetings

Geàrr-chunntasan Choinneamhan Luchd-stiùiridh

Minute

Mionaid

Mitts

Miotagan

Monday

Diluain

Money

Airgead

Month

Mìos

Moon

Gealach

Mop

Sguab fhliuch

Morning

Madainn

Mother

Màthair

Mountain

Beinn

Mouse

Luch

Mouth

Beul

Mummy

Mamaidh

Mushrooms

Balgan-bhuachair

Music

Cèol