The Highland Council ~ Comhairle na Gàidhealtachd

Gaelic Glossary: English to Gaelic - O

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y |

English to Gaelic | Gaelic to English

O

Octagon

Ochd-cheàrnach

October

An Dàmhair

Old

Aosda

Old

Sean

One

Aon

Onion

Uinnean

Onions

Uinneanan

Open

Fosgailte

Orange

Oraindsear

Oranges

Oraindsearan

Oval

Ugh-chruth