The Highland Council ~ Comhairle na Gàidhealtachd

Gaelic Glossary: English to Gaelic - P

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y |

English to Gaelic | Gaelic to English

P

Palm

Bois

Pan

Pana

Pans

Panaichean

Peach

Pèitseag

Peaches

Pèitseagan

Pear

Peur

Pears

Peuran

Pen

Peann

Pentagon

Còig-cheàrnach

Pepper

Piobar

Picture

Dealbh

Piece

Pìos

Pig

Muc

Pink

Pinc

Planning, Environment and Development Committee

Comataidh Dealbhachaidh, Àrainneachd is Leasachaidh

Plate

Truinnsear

Plate

Truinnsear

Plates

Truinnsearan

Pork

Muic-fheòil

Porridge

Brochan

Porridge

Lite

Potatoes

Buntàta

Puppy

Cuilean

Purple

Purpaidh