The Highland Council ~ Comhairle na Gàidhealtachd

Gaelic Glossary: English to Gaelic - Q

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y |

English to Gaelic | Gaelic to English

Q

Quiet

SĂ mhach