The Highland Council ~ Comhairle na Gàidhealtachd

Gaelic Glossary: English to Gaelic - R

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y |

English to Gaelic | Gaelic to English

R

Rabbit

Coineanach

Raspberries

Subhan-craoibh

Rat

Radan

Ready

Deiseil

Rectangle

Ceart-cheàrnach

Red

Dearg

Reddish-brown

Ruadh

Resources Committee

Comataidh nan Goireasan

Right

Ceart

River

Abhainn

Road

Rathad

Roll

Rola

Rolls

Rollaichean

Ruler

Slat-tomhais