The Highland Council ~ Comhairle na Gàidhealtachd

Gaelic Glossary: English to Gaelic - T

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y |

English to Gaelic | Gaelic to English

T

Table

Bòrd

Tall

Àrd

Tasty

Blasda

Tea

Teatha

Tea

Teacher

Tidsear

Teaspoon

Spàin tì

Teddy

Teadaidh

Tee-shirt

T-lèine

Teeth

Fiaclan

Ten

Deich

Thigh

Sliasaidean

Thin

Caol

Thin

Tana

Thirst

Pathadh

Thousand

Mìle

Three

Trì

Throat

Amhaich

Thumb

Òrdag

Thursday

Diardaoin

Tired

Sgìth

Today

An-diugh

Toes

Òrdagan na coise

Tomato

Tomato

Tomorrow

A-màireach

Tongue

Teanga

Tooth

Fiacail

Toothpaste

Uachdar-fhiaclan

Top

Mullach

Towel

Searbhadair

Town

Baile

Transport, Environmental and Community Services Committee

Comataidh na Còmhdhail, na h-Àrainneachd is Seirbheisean na Coimhearsnachd

Tree

Craobh

Triangle

Triantan

Trousers

Briogais

Tuesday

Dimàirt

Turkey

Cearc-Fhrangach

Turnip

Snèap

Twenty

Fichead

Two