The Highland Council ~ Comhairle na Gàidhealtachd

Gaelic Glossary: Gaelic to English - E

A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | O | P | R | S | T | U |

English to Gaelic | Gaelic to English

E

Each

Horse

Eagal

Fear

Eaglais

Church

Earrach, An t-

Spring

Eilean

Island

Eun

Bird