The Highland Council ~ Comhairle na Gàidhealtachd

Gaelic Glossary: Gaelic to English - I

A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | O | P | R | S | T | U |

English to Gaelic | Gaelic to English

I

ialtag

Bat

Iasg

Fish

Ìm

Butter

Inbhir Nis, Inbhir Narann is Baideanach agus Srath Spè

Inverness, Nairn and Badenoch and Strathspey

Inneal-nigheadaireachd

Washing machine

Iògart

Yoghurt

Ìosal

Low

Isbean

Sausage

Isbeanan

Sausages

Isean

Chick

Iuchar, An t-

July