The Highland Council ~ Comhairle na Gàidhealtachd

Gaelic Glossary: Gaelic to English - N

A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | O | P | R | S | T | U |

English to Gaelic | Gaelic to English

N

Naoi

Nine

Nighean

Daughter

Nighean

Girl