The Highland Council ~ Comhairle na Gàidhealtachd

Gaelic Glossary: English to Gaelic - S

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y |

English to Gaelic | Gaelic to English

S

Salad

Sailead

Salt

Salainn

Sandwiches

Ceapairean

Santa Claus

Bodach na Nollaig

Saturday

Disathairne

Saucer

Sàsar

Saucers

Sàsaran

Sausage

Isbean

Sausages

Isbeanan

School

Sgoil

Sea

Muir

Seagull

Faoileag

Seal

Ròn

Semi-circle

Leth-chearcall

September

An t-Sultain

Seven

Seachd

Shape

Cruth

Sheep

Caora

Shirt

Lèine

Shoes

Brògan

Shop

Bùth

Short

Goirid

Shorts

Briogais ghoirid

Shoulder

Gualainn

Shoulders

Guailnean

Sink

Sinc

Sister

Piuthar

Six

Sia

Skirt

Sgiort

Sleep

Cadal

Slow

Slaodach

Small

Beag

Snow

Sneachda

Soap

Siabann

Socks

Socaisean

Soft

Bog

Son

Mac

Soup

Brot

Spoon

Spàin

Spoons

Spàinean

Spring

Earrach, An t-

Square

Ceàrnag

Squirrel

Feòrag

Star

Rionnag

Stew

Stiùbh

Stomach

Brù

Stone

Clach

Stool

Stòl

Story

Sgeulachd

Story

Stoiridh

Strawberries

Subhan-làir

Sugar

Siùcar

Summer

Samhradh, An

Sun

Grian

Sunday

Didòmhnaich

Sunday

Latha na Sabaid