The Highland Council ~ Comhairle na Gàidhealtachd

Gaelic Glossary: English to Gaelic - W

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y |

English to Gaelic | Gaelic to English

W

Warm

Blàth

Washing machine

Inneal-nigheadaireachd

Watch

uaireadair

Water

Uisge

Wednesday

Diciadain

Wet

Fliuch

Whale

Muc-mara

Whisky

Uisge-beatha

White

Geal

Wind

Gaoth

Window

Uinneag

Wine

Fìon

Winter

Geamhradh, An

Wrist

Caol an dùirn

Wrong

Ceàrr