The Highland Council ~ Comhairle na Gàidhealtachd

Introductions 2

 

= Download

Ciamar a tha thu?

How are you?

Download mp3

Ciamar a tha thu fhèin?

How are you yourself? (informal/singular)

Download mp3

Ciamar a tha sibh?

How are you?
(formal/plural)

Download mp3

Tha gu math, tapadh leat

Well, thanks.

Download mp3

Chan eil dona

Not bad.

Download mp3

Tha glè mhath

Very well.

Download mp3

Tha ceart gu leòr

Alright

Download mp3

Tapadh leat

Thank you
(informal/singular)

Download mp3

Tapadh leibh

Thank you
(formal/plural)

Download mp3

Mòran taing

Thank you/many thanks

Download mp3

'S e ur beatha

You're welcome
(formal/plural)

Download mp3

'S e do bheatha

You're welcome
(informal/singular)

Download mp3