The Highland Council ~ Comhairle na Gàidhealtachd

Descriptions 3

 

= Download

Garbh

Rough

Download mp3

Mìn

Smooth

Download mp3

Molach

Hairy

Download mp3

Fàileadh

Smell

Download mp3

Blasta

Tasty

Download mp3

Mi-chailear

Unpleasant

Download mp3

Saillte

Salty

Download mp3

Milis

Sweet

Download mp3

Faicsinneach

Visible

Download mp3

Do-fhaicsinneach

Invisible

Download mp3

Sàmhach

Quiet

Download mp3

Brag

Loud noise

Download mp3

Tha a' mhuir garbh.

The sea is rough.

Download mp3

Bha an cù molach.

The dog was hairy.

Download mp3

Tha i àlainn!

It's beautiful!

Download mp3