Councillors by Ward: 10 Eilean a' Cheò

 • John Finlayson

  Ward: 10 Eilean a' Cheò

  Party: Highland Independent

 • Drew Millar

  Ward: 10 Eilean a' Cheò

  Party: Scottish National Party

 • Calum Munro

  Ward: 10 Eilean a' Cheò

  Party: Highland Independent

 • Ruraidh Stewart

  Ward: 10 Eilean a' Cheò

  Party: Scottish Conservative and Unionist