2015 press releases

  • Iuchair gu dàrna sgoil ùr Ghàidhlig sa Ghàidhealtachd

    Published 6 Jul 2015

    An-diugh (Dihaoine 3 Iuchar 2015) fhuair Ceannard ùr Bun-Sgoil Ghàidhlig Loch Abar iuchraichean na sgoile ùir – an dàrna sgoil Ghàidhlig a tha Comhairle na Gàidhealtachd air a thogail airson an adhbhair sin fhèin sa Ghàidhealtachd.