Scheduled maintenance

Our Household Waste Recycling Centres - Van and Trailer Booking Form will be unavailable on Tuesday 05 March 2024 between 9am and 4pm for essential maintenance

Schools closed today

Find out which schools are closed today

Schools closed today, read more

Information on choosing a setting and how to enrol

What is ELC all about and is it for us?

Information on choosing a setting and how to enrol, read more

Back to school

Read the latest updates on the planned return to school

Back to school, read more

Aithisg sgrùdaidh ‘fìor mhath’ aig sgoil-àraich san Eilean Sgitheanach

29 Feb 2024

Tha an sgoil-àraich aig Bun-Sgoil Shlèite air ìre àrd agus aithisg mhath dha-rìribh fhaotainn às dèidh an sgrùdaidh mu dheireadh aca le Luchd-sgrùdaidh a’ Chùraim.

Sgoilearan Àrd-Sgoil Inbhir Theòrsa nam buannaichean ‘brosnachail’ aig FilmG

27 Feb 2024

Tha sgoilearan Àrd-Sgoil Inbhir Theòrsa air an ‘Duais Bhrosnachail’ dhaibhsan fo aois 18 a thogail aig farpais chliùiteach film goirid FilmG.

Buannaichean air an ainmeachadh aig na duaisean as motha a-riamh aig FilmG

26 Feb 2024

Winners unveiled at biggest ever FilmG awards ceremony

Newsroom