Scheduled maintenance

Our online forms and payments will be unavailable on Sunday 21 April from 4:30am to 6:30pm.

Nature Restoration Fund

A new fund to help projects which deliver nature restoration, safeguard wildlife, and tackle the causes of biodiversity loss due to climate change.

Nature Restoration Fund, read more

Coastal Communities Fund

A new fund designed to support economic regeneration and sustainable development around Highland coastal areas.

Coastal Communities Fund, read more

River Ness art project

Read about major art works along the banks of the River Ness.

River Ness art project , read more

Cuach na Cloinne 2024 – 109 sgioba air clàradh!

16 Apr 2024

Tha Cuach na Cloinne 2024 an impis tòiseachadh – am prìomh fharpais spòrs eadar bun-sgoiltean tro mheadhan na Gàidhlig bho air feadh Alba.

Seachdain nan Teaghlach 2024

15 Apr 2024

Bidh Seachdain nan Teaghlach, tachartas ionnsachaidh bliadhnail air a chur air dòigh le Sabhal Mòr Ostaig agus Comhairle na Gàidhealtachd, a’ tilleadh dhan Eilean Sgitheanach 08–12 Iuchar 2024.

Grab your partners for the Inverness Big Top Ceilidh

10 Apr 2024

Tickets for the Inverness Highland Games Big Top Ceilidh go on sale.

Newsroom